List intencyjny dotyczący budowy nowoczesnej instalacji do kompostowania bioodpadów w Leśnie Górnym podpisany

W środę (11 maja br.,) w Urzędzie Miejskim w Policach podczas konferencji prasowej z udziałem m.in. burmistrza Polic Władysława Diakuna oraz prezydenta Szczecina Piotra Krzystka poinformowano o podpisaniu listu intencyjnego. Pismo dotyczy planowanej, wspólnej inwestycji budowy nowoczesnej instalacji do kompostowania bioodpadów na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Podpisanie listu intencyjnego pozwoliło na wystąpienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w celu uzyskania stosownej zgody na utworzenie nowej Spółki, która odpowiedzialna będzie za zarządzanie nowym podmiotem.

Dzięki współpracy gmina Police korzysta i w dalszym ciągu będzie mogła korzystać z usług Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie na preferencyjnych warunkach.

Budowa nowoczesnej instalacji na terenie ZOiSOKu w Leśnie Górnym pozwoli na kompostowanie do 40 tysięcy ton rocznie bioodpadów, z których powstanie nawóz.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa – każda tona odpadów zielonych, która nie podlega recyklingowi, obarczona jest karą w wysokości 285,60 zł.

Koszt planowanej inwestycji szacuje się na ponad 60 milionów złotych. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania lub niskooprocentowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogłoszenie przetargu nastąpi nie wcześniej niż w roku 2023.

Udział w konferencji prasowej wzięli burmistrz Polic Władysław Diakun, prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz Adam Pacholik prezes spółki Trans-Net, Tomasz Lachowicz prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie oraz Ronald Laska prezes firmy Remondis.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl