Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Marszewie koło Goleniowa został uznany za zabytek

Decyzją ZWKZ w Szczecinie z dnia 05.10.2022 r., kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego wraz z terenem dawnego cmentarza przykościelnego w Marszewie w gminie Goleniów, został wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.

Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Marszewie koło Goleniowa został uznany za zabytek
Źródło: WUOZ w Szczecinie

Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego usytuowany jest w centrum wsi na niewielkim wyniesieniu. Budowlę wzniesiono na przełomie XV i XVI wieku. Od lat 30-tych XVI wieku kościół pełnił funkcję świątyni gminy ewangelickiej, zaś w 1946 roku świątynię poświęcono jako kościół rzymskokatolicki.

Źródło: WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Marszewie koło Goleniowa został uznany za zabytek
Źródło: WUOZ w Szczecinie
Źródło: WUOZ w Szczecinie

Jest to kościół salowy, założony na planie wydłużonego prostokąta z trójbocznym zamknięciem od strony wschodniej. Świątynia wzniesiona została na kamiennym fundamencie, natomiast ściany korpusu nawowego wykonane są z głazów granitowych i kamieni polnych, nietynkowane.

Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Marszewie koło Goleniowa został uznany za zabytek
Źródło: WUOZ w Szczecinie

Od zachodu dostawiono wieżę, wykonaną w konstrukcji szkieletowej, drewnianej, której poszczególne kondygnacje kryte są daszkami pulpitowymi. Całość zwieńcza ośmioboczna, ślepa latarnia z hełmem. Szczyt zaakcentowany kulą i szpicą z chorągiewką z datą „1785”.

 

Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Marszewie koło Goleniowa został uznany za zabytek
Źródło: WUOZ w Szczecinie

Działka przy kościele, stanowi teren dawnego cmentarza. Parcela została współcześnie zagospodarowana murawą, kostką brukową oraz ozdobnymi nasadzeniami. Z zadrzewienia wyróżnić można takie gatunki jak: lipa, jesion czy dąb szypułkowy. W południowo-zachodnim narożniku działki zlokalizowany jest drewniany krzyż misyjny.

Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Marszewie koło Goleniowa został uznany za zabytek
Źródło: WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Marszewie koło Goleniowa został uznany za zabytek
Źródło: WUOZ w Szczecinie
Źródło: WUOZ w Szczecinie

Zachowane fragmenty dawnych płyt nagrobnych ułożono wokół krzyża misyjnego oraz w pobliżu ogrodzenia działki. W części podziemnej cmentarza znajdują się historyczne pochówki.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl