Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – instytucja wspierająca przedsiębiorców już otwarta

W otwarciu Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczyli: Prezydent miasta Anna Mieczkowska, członkini zarządu województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, a także prezes Kołobrzeskiej Rady Gospodarczej – Aleksander Bolko. Nowo otwarta instytucja ma na celu wsparcie kołobrzeskich przedsiębiorców i wyjście naprzeciw wszystkim tym którzy takiego wsparcia potrzebują.

Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości ma w sposób pełny i kompleksowy wpierać przedsiębiorcę na każdym etapie działalności firmy. Od doradztwa, konsultacji i szkoleń poruszających tematykę ogólną oraz ukierunkowaną na specjalistyczne zagadnienia, możliwość wsparcia finansowego i pozyskiwania środków z funduszy UE, udostępnianie miejsc coworkingowych –  po promocję i naukę postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży czy przygotowanie przedsiębiorstw do wejścia na rynek europejski.

Celem działalności Centrum jest aktywizacja gospodarcza regionu i sprzyjanie powstawaniu nowych miejsc pracy poprzez:

 • wspieranie i promocję przedsiębiorczości na każdym etapie rozwoju firm, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczynania działalności gospodarczej,
 • wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację bezrobotnych,
 • wspieranie i rozwój integracji zawodowej i społecznej jako narzędzia aktywnej pomocy społecznej oraz promowanie, wspieranie i rozwój ekonomii społecznej,
 • propagowanie możliwości międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem państw Unii Europejskiej,
 • pomoc w pozyskiwaniu inwestorów krajowych i zagranicznych.

Zakres działania Centrum obejmuje:

 • udostępnianie pomieszczeń na działalność gospodarczą,
 • pośrednictwo w dystrybucji pożyczek w formie zwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • realizacja szkoleń, seminariów i konferencji,
 • informację i doradztwo biznesowe, w tym prawne i finansowe,
 • podjęcie inicjatyw i zadań wspierających ideę lokalnego patriotyzmu gospodarczego,
 • wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z firmami krajowymi i zagranicznymi,
 • utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu
  wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych  ze źródeł krajowych i unijnych,
 • gromadzenie danych gospodarczych i prowadzenie bazy informacji gospodarczej,
  współpracę z sektorem ekonomii  społecznej,
 • promocję Miasta Kołobrzeg poprzez promocję lokalnego biznesu,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji szkoleń, seminariów i konferencji,
 • promowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży.

Centrum obsługi przedsiębiorców dla osiągnięcia ww celów współpracuje lub zamierza współpracować z:

 • Agencją Rozwoju Przemysłu
 • Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
 • Zachodniopomorskim Funduszem Poręczeniowym POMERANIA,
 • Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego
 • Urzędem Skarbowym w Kołobrzegu,
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu,
 • Polską Agencją Inwestycji i Handlu,
 • Polskim Funduszem Rozwoju,
 • Enterprise Europe Network przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości,
 • Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości,
 • Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego
 • Agencjami Pracy
 • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • instytucjami samorządowymi i ogólnokrajowymi mającymi za zadanie wspieranie przedsiębiorców.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl