Już 2,5 mln zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

W dniu 21 listopada 2022 r. na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zostało naniesione 2.500.000. zagrożenie. 

Do czego służy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa?

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie pozwalające od ponad 6 lat na komunikowanie się społeczeństwa z Policją. Ta bieżąca informacja o zagrożeniach oraz etapach ich eliminacji pozwoliła dotychczas rozwiązać lokalne problemy w wielu obszarach życia.

Spośród dostępnych do wyboru 24 kategorii zagrożeń najczęściej wybierane są te, które dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak: Nieprawidłowe parkowanie, Przekraczanie dozwolonej prędkości czy Niewłaściwa infrastruktura drogowa. Prawie 1,5 mln zagrożeń z tych kategorii stanowi ponad 60% wszystkich naniesionych na mapę zagrożeń. W omawianych kategoriach ponad 800 tysięcy zagrożeń w wyniku podjętych przez Policję działań zostało skutecznie wyeliminowanych. Biorąc pod uwagę wszystkie  zagrożenia, które dzięki aktywności społeczeństwa zostały wskazane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, ponad 51% z nich zostało potwierdzonych, a następnie wyeliminowanych w wyniku działań Policji.

Kategoria ważna zimą: „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”

Chociaż najczęściej wskazywane są zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie można też nie dostrzegać innych kategorii zagrożeń, których występowanie wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa ludzi.

Mając na uwadze zbliżający się okres zimowy, a tym samym powracające okresowo zagrożenie dla osób pozostających w kryzysie bezdomności, w tym uzależnionych od alkoholu oraz osób starszych, nieporadnych życiowo polegające na ryzyku wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji bezpośredniego zagrożenia dla ich życia i zdrowia, należy zauważyć, że i w tym obszarze Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia.

Wystarczy poświęcić kilka chwil, aby przekazać Policji sygnał o miejscu pobytu osoby, której aktualna sytuacja życiowa niesie za sobą ryzyko wychłodzenia organizmu. Wykorzystując kategorię zagrożenia „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, istnieje możliwość udzielenia pomocy takiej osoby.

Jeżeli posiadacie Państwo wiedzę o takich osobach, Policja apeluje o wskazywanie miejsc ich przebywania za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Należy także pamiętać, że w sytuacji zagrożenia życia do dyspozycji pozostaje telefon alarmowy 112 lub bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami Policji.

Zobacz także:

Policja apeluje: Widzisz bezdomnego, któremu grozi wychłodzenie organizmu? Dzwoń pod 112!

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl