Jaka jest koncepcja rewitalizacji rynku w Czaplinku?

Od dłuższego czasu trwa dyskusja nad zmianą zagospodarowania rynku w Czaplinku. Intensywna dyskusja wokół tego tematu wpłynęła na zmianę pierwotnego projektu. Mieszkańcy wnioskowali o więcej zieleni. Jaka jest obecna koncepcja rewitalizacji rynku w Czaplinku?

Przez lata pojawiło się kilka różnych pomysłów. W 2015 roku stworzono koncepcję rewitalizacji zabytkowego centrum miasta, na podstawie której przygotowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Temat nabrał tempa, gdy w 2023 roku przyznano zewnętrzne środki na realizację inwestycji, co sprawiło, że projekt stał się możliwy do wykonania. Wokół rewitalizacji rynku wybuchła intensywna debata, co skłoniło władze Czaplinka do zmiany pierwotnego projektu.

Nowa koncepcja odpowiada na wnioski mieszkańców o więcej zieleni oraz na aktualne trendy odchodzenia od betonowania centrów miast, promując rozwiązania ekologiczne. Celem nowej koncepcji jest zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności rynku, stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów oraz wspieranie aktywności społecznej i ekonomicznej.

25 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku odbędzie sie otwarte spotkanie, podczas którego będzie okazja do zadania pytań dotyczących nowej koncepcji.

koncepcja rewitalizacji rynku w Czaplinku
Wizualizacja rynku w Czaplinku / Źródło: UM Czaplinek
koncepcja rewitalizacji rynku w Czaplinku
Wizualizacja rynku w Czaplinku / Źródło: UM Czaplinek
koncepcja rewitalizacji rynku w Czaplinku
Wizualizacja rynku w Czaplinku / Źródło: UM Czaplinek
koncepcja rewitalizacji rynku w Czaplinku
Wizualizacja rynku w Czaplinku / Źródło: UM Czaplinek
koncepcja rewitalizacji rynku w Czaplinku
Wizualizacja rynku w Czaplinku / Źródło: UM Czaplinek
koncepcja rewitalizacji rynku w Czaplinku
Wizualizacja rynku w Czaplinku / Źródło: UM Czaplinek
koncepcja rewitalizacji rynku w Czaplinku
Wizualizacja rynku w Czaplinku / Źródło: UM Czaplinek

Pełna prezentacja dotycząca rewitalizacji rynku w Czaplinku – na stronie urzędu

Opinie na temat przedstawionej koncepcji można przesyłać drogą mailową na adres: fundusze@czaplinek.pl lub składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, do dnia 28 czerwca 2024 roku.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl