Fotopułapki znajdą śmiecących w Świnoujściu

Świonoujście

Śmiecenie to problem, z którym spotyka się wiele miast w Polsce, a zwłaszcza miejscowości turystyczne. Walczyć z tym postanowiła Świnoujska Straż Miejska, która zainstalowała fotopułapki w miejscach, które są najbardziej narażone na śmiecenie.

Bez taryfy ulgowej

Jak ostrzegają strażnicy miejscy, w przypadku wykrycia sprawcy nie będzie żadnej taryfy ulgowej.

Dbanie o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne wraz z naszym najbliższym otoczeniem, powinno leżeć w interesie wszystkich mieszkańców naszego miasta.” – mówi komendant Straży Miejskiej w Świnoujściu, Rafał Marciszewski. Jak dodał komendant, wciąż wiele osób o tym zapomina.

Podrzucanie, zamiast wyrzucania

Część mieszkańców coraz częściej idzie na łatwiznę i zamiast pozbyć się odpadów w legalny sposób – podrzuca je w różnych terenach miejskich, tym samym je zanieczyszając. Fotopułapki zostały zainstalowane w najbardziej problematycznych miejscach. Straż Miejska zachęca również mieszkańców do zgłaszania przypadków nielegalnego pozbywania się śmieci czy niszczenia zieleni pod numer telefonu 091 321 99 40.

Odpady najlepiej wywozić do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

PSZOK Lewobrzeże – ul. Karsiborska 33A (aktualnie prowadzony przez firmę Remondis)
czynny:
– w okresie od 1 kwietnia do 30 września w dni robocze w godzinach 12.00 – 20.00, a w sobotę w godzinach 10.00 – 15.00
– w okresie od 1 października do 31 marca w dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00, a w soboty w godzinach 10.00 – 15.00.

PSZOK Prawobrzeże – ul. Pomorska 10 (Stacja Przeładunkowa Odpadów, prowadzony przez Związek Celowy Gmin R-XXI)
czynny:
– przez cały rok codziennie w godzinach 7.00 – 14.30 z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl