Dawna kaplica zakonna templariuszy i joannitów w Chwarszczanach pomnikiem historii?

Dawna kaplica zakonna templariuszy i joannitów w Chwarszczanach ma szanse zostać Pomnikiem Historii. Z inicjatywy marszałka województwa Olgierda Geblewicza, Biuro Dokumentacji Zabytków wraz z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sarbinowie przygotowało wniosek o nadanie XIII-wiecznemu zabytkowi takiego tytułu.

Obiekt od wielu lat przechodzi renowację z pomocą funduszy Urzędu Marszałkowskiego. W tym roku kwota dotacji wyniesie 40 tys. zł. Dotacja pozwoli na wykonanie szeregu prac zabezpieczających przy kościele pw. św. Stanisława Kostki.

Dawna kaplica zakonna templariuszy oraz joannitów w Chwarszczanach na przestrzeni dekady była regularnie restaurowana dzięki finansowemu wsparciu samorządu województwa. Wcześniej przeprowadzono roboty w obrębie dachu, wnętrza i malowideł. Zabytkowy obiekt odzyskuje stopniowo dawny blask, dlatego marszałek województwa Olgierd Geblewicz wystąpił z inicjatywą, aby zabytek znalazł się na liście Pomników Historii.

Za każdym razem, kiedy przejeżdżam przez Chwarszczany zachwyca mnie architektura obiektu, a także jego wnętrze z późnogotyckimi freskami. Czuć tu ogrom historii, o którą od wielu lat jako samorząd województwa dbamy. Zabytek to przecież jedna z najstarszych i najchętniej odwiedzanych gotyckich budowli na Pomorzu Zachodnim, dlatego we współpracy z parafią oraz Biurem Dokumentacji Zabytków zdecydowaliśmy się wystąpić z wnioskiem o nadanie mu tytułu Pomnika Historii, który w naszym regionie posiadają jedynie trzy obiekty – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz

Aby zabytek mógł dołączyć do Pomników Historii, za które uznano dotąd na Pomorzu Zachodnim Zespół Katedralny w Kamieniu Pomorskim, Zespół Pocysterski w Kołbaczu i Kolegiatę oraz mury obronne w Stargardzie, stosowny wniosek musi zostać zaopiniowany przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie trafić do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie. Ostateczna decyzja należy do Prezydenta RP.

Chwarszczany są najbardziej znaną siedzibą templariuszy w Polsce, w literaturze określaną też jako „stolica polskich templariuszy”. Kaplica zakonna wybudowana została przed 1280 rokiem. To główna i jedyna zachowana budowla istniejącej na Pomorzu Zachodnim komandorii. Doskonała architektura świątyni odczytywana jest również jako obraz Niebiańskiej Jerozolimy, a także nawiązanie do ziemskiej Jerozolimy – kolebki zakonu. Niezwykle cenny zbiór tworzy zespół XV-wiecznych fresków zdobiących wnętrze zabytku. Obiekt odgrywa ważną rolę kulturoznawczą dzięki organizowanym tutaj corocznie wydarzeniom o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

W 2005 roku kaplica została umieszczona przez Ministerstwo Kultury na liście 100 najważniejszych zabytków w kraju.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl