Czy Świnoujście straci dostęp do kąpieliska i atrakcji turystycznych?

Czy zostanie wprowadzony tymczasowy zakaz przebywania do 200 m od terminalu w Świnoujściu? 3 kwietnia br., odbył się briefing prasowy z udziałem wojewody zachodniopomorskiego, podczas którego poruszono temat wprowadzenia zakazu zbliżania się do terminalu LNG i wyznaczenia dwustumetrowej strefy ochronnej wokół świnoujskiego gazoportu.

W ustawie o ochronie żeglugi i portów morskich, wprowadzono między innymi następującą zmianę polegającą na:

Umożliwieniu wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w odległości do 200 m od granicy nieruchomości, na której znajduje się terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego niebezpieczeństwa, w tym wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, (czasowy zakaz będzie mógł wprowadzić właściwy miejscowo wojewoda, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej oraz kierownika właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Do zmiany i nadania wojewodzie zachodniopomorskiemu kompetencji wprowadzenia tymczasowej strefy bezpieczeństwa odniósł się Zbigniew Bogucki wyjaśniając, że takową decyzję wprowadzi w oparciu o bezpośrednie przesłanki w porozumieniu z odpowiednimi służbami i będzie to decyzja przemyślana i świadoma. Sytuacja na Ukrainie ulega przeobrażeniom i wojewoda nie wyklucza, że zakaz zbliżania się do terminalu zostanie wprowadzony, potwierdził też, że jest to wysoce prawdopodobne.

Ewentualne wprowadzenie strefy bezpieczeństwa zamykałoby również dostęp do plaży i obiektów turystycznych, z których słynie, ale i żyje Świnoujście. W strefie znalazły by się jedyne drogi dojazdowe do latarni morskiej, Fortu Gerharda, falochronu centralnego i kąpieliska na Warszowie.

Uczestnicząca w konferencji zastępca świnoujskiego prezydenta Barbara Michalska zapewniła, że samorząd będzie szukał alternatywnych dróg dostępu do zabytków drogą lądową lub wodną i na pewno zadba o dobro mieszkańców.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl