Cmentarz przykościelny w Świnoujściu uznany za zabytek!

Cmentarz przykościelny, który jest położony w Świnoujściu – Karsibór został uznany za zabytek. Dzięki decyzji ZWKZ w Szczecinie z dnia 17 sierpnia 2022 roku miejsce zostało wpisane do rejestru zabytków pod nr A-1398.

Cmentarz przykościelny w Świnoujściu – co o nim wiadomo?

Cmentarz zachował się w granicach pierwotnego założenia. Założono go na nieregularnym planie. W centralnej części parceli znajduje się kościół o średniowiecznej metryce, przebudowany i rozbudowany w XVIII w., a później ponownie w I poł XIX w. Kościół również jest wpisany do rejestru zabytków odrębną decyzją administracyjną. Teren dawnego cmentarza jest obsadzony starodrzewem z gatunku wiąz i lipa. W południowej części znajdują się powojenne groby i pomniki nagrobne, a w części podziemnej historyczne pochówki. Teren pokrywa murawa i kostka granitowa.

Cmentarz przykościelny
źródło: WUOZ w Szczecinie

Osada Karsibór

Pierwsze wzmianki o osadzie Karsibór pojawiły się w XII wieku. W 1242 roku książę Barnim I nadał wieś cystersom z Dargun, a w XV wieku wybudowano tam kościół. W 1535 roku po wprowadzeniu reform majątek cysterski przeszedł w ręce protestantów. Dzięki korzystnemu położeniu – wieś bardzo szybko się rozwijała. W 1535 roku znajdowało się w niej 31 zagród i 2 karczmy. Z kolei w połowie XIX wieku wieś zamieszkiwało już 1200 mieszkańców i znajdowały się w niej 2 szkoły, 3 wiatraki, 2 młyny, 164 domy mieszkalne i 120 chałup robotników i rybaków.

Do 1945 roku Karsibór stanowił najludniejszą wieś powiatu Uznam – Wolin. Do dzisiaj jest dzielnicą o charakterze rolniczym. Od 1939 roku Karsibór przynależy administracyjnie do miasta Świnoujście.

Więcej zdjęć TUTAJ

Cmentarz przykościelny
Foty. WUOZ w Szczecinie /Facebook
Cmentarz przykościelny
źródło: WUOZ w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl