Blisko 10 km nowych tras rowerowych na północy regionu, w gminie Karlino

Gmina Karlino planuje w najbliższym czasie wybudować dwa nowe odcinki tras rowerowych. Będzie to blisko 10 km drogi dla cyklistów. 

Początek trasy to Mierzyn, do styku z drogą wojewódzką nr 163 oraz odcinek z Czerwięcina w kierunku Lubiechowa. Inwestycja będzie możliwa dzięki unijnemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. We wtorek, 25 maja 2021 roku w Karlinie, marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz burmistrz Waldemar Miśko planują podpisać umowę. Zagwarantuje ona dofinansowanie owego przedsięwzięcia.

Etapy inwestycji

Wykonanie całej inwestycji zostało podzielone na trzy odrębne etapy. Pierwszy z nich to budowa blisko 7 km drogi rowerowej. Chodzi o odcinek od granicy gmin Karlina z Dygowem przez Mierzyn i Daszewo do DW nr 163. Następnie budowa prawie 3 km drogi rowerowej na odcinku od granicy gmin Karlino i Dygowo do istniejącej trasy w Lubiechowie oraz budowa obiektu Bike & Ride w Karlinie przy ul. Dworcowej wraz ze stanowiskami postojowymi, wiatą, ławkami, stołami oraz stojakami na rowery.

rower

Koszt inwestycji to 7,5 mln zł, jednak prawie 4 mln zł gmina uzyska z unijnej dotacji. Przekaże ją Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Cały projekt wykonawcy ukończą najpóźniej do września 2023 roku.

Wykonanie owego pomysłu wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl