Bezpłatny transport door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – jak z niego korzystać?

Osoby z niepełnosprawnością ruchową każdego dnia mierzą się z poważnymi trudnościami w przemieszczaniu, co bardzo  komplikuje ich rozwój społeczny i zawodowy. Dużym wsparciem w tej kwestii jest realizowany przez samorządy projekt transportu „door-to-door” dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. W Powiecie Polickim funkcjonuje on pod nazwą „Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych”, w skrócie PITON.

Z takiego bezpłatnego transportu realizowanego w ramach projektu mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się – np. poruszające się na wózkach, przy pomocy balkonika, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące. Specjalnym wsparciem objęte są również osoby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności (lub równoważnego) – warunkiem koniecznym są jednak widoczne problemy z poruszaniem się.

Kto może skorzystać z transportu door-to-door?

Z programu PITON może skorzystać każda osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem lub osobą towarzyszącą. Transport  jest wykonywany odpowiednio dostosowanym pojazdem na terenie powiatu polickiego oraz Szczecina – usługa jest dostępna przez siedem dni w tygodniu, również w nocy. Istnieje także możliwość skorzystania z pomocy asystenta w wyjściu z mieszkania oraz w dotarciu do miejsca docelowego.

Cel przejazdu powinien być związany z aktywizacją społeczno-zawodową osoby z niepełnosprawnością, ale także z życiem społecznym w miejscu zamieszkania lub pracy – jego odbudową lub podtrzymaniem. Może to być np. dojazd do/z teatru, urzędu, czy dworca kolejowego lub autobusowego.

Jak skorzystać z usługi?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o korzystanie z usług door-to-door.

Następnie z odpowiednim, co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, zgłosić zapotrzebowanie na transport. Można to zrobić osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ale również za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej projektu, a także mailowo oraz telefonicznie.

Aktualny projekt został rozpisany na lata 2021-2023 i jest rozliczany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat Policki otrzymał na ten cel blisko 660 tysięcy złotych, z czego ponad 555 tysięcy złotych pochodzi z Funduszy Europejskich.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl