Bezpłatna pomoc psychologa dla mieszkańców Pomorza Zachodniego

W sześciu Regionalnych Centrach Kryzysowych mieszkanki i mieszkańcy Pomorza Zachodniego otrzymują bezpłatnie pomoc  psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej. Wsparcie dostępne jest też mobilnie – w miejscu zdarzenia bądź zamieszkania.

W Regionalnych Centrach Kryzysowych osoby, które doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, otrzymają odpowiednie wsparcie. Sytuację taką może spowodować poważny wypadek samochodowy, nagła strata bliskiej osoby, ciężka choroba, pożar, bankructwo firmy. Udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu przypadkach zapobiega poważnym chorobom i zaburzeniom psychicznym.

Oficjalne otwarcie RCK w Myśliborzu

We wtorek, 14 grudnia 2021 r. marszałek Olgierd Geblewicz wraz z członkinią zarządu Anną Bańkowską uczestniczyli w oficjalnym otwarciu Regionalnego Punktu Kryzysowego w Myśliborzu. To jeden z sześciu punktów tworzonej w regionie sieci.

We współpracy z lokalnymi samorządami tworzymy w regionie profesjonalną sieć usług środowiskowych. W tych punktach mieszkańcy województwa otrzymają niezbędną pomoc i wsparcie, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Pomoc psychologiczna jest oferowana bezpłatnie i bez skierowania. To kolejny ważny pilotaż w regionie realizowany przez nasz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Punkt w Myśliborzu działa od początku roku, choć dopiero od początku listopada  w wyremontowanych pomieszczeniach przy ul. Spokojnej 13. Do tej pory specjaliści pracujący w tym centrum pomogli prawie 350 osobom. Były to zarówno wizyty stacjonarne, jak i wizyty mobilnego zespołu. Świadczono także poradnictwo telefoniczne.

Kadra punktu w Myśliborzu liczy 13 osób. To m.in.: psycholog, pedagog, socjoterapeuta, specjalista interwencji kryzysowej i pracownicy socjalni.

Ale to nie wszystko. W ramach projektu i pracy w RCK-ach zaplanowano też  animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi. Organizowane są też szkolenia i tematyczne warsztaty  dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja) oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego.

RCK w Myśliborzu  działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 przy ul. Spokojnej 13 (parter).
Kontakt telefoniczny: 95 718 60 41, 608699806.
Koordynatorem projektu jest Kajetan Kuszko: (k.kuszko@pcprmysliborz.pl; rck@pcprmysliborz.pl).

Oficjalne otwarcie RCK w Drawsku Pomorskim

Natomiast w środę, 15 grudnia 2021 r. odbędzie się oficjalne otwarcie wyremontowanych pomieszczeniach RCK przy  ul. Obrońców Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim. W spotkaniu ma uczestniczyć członkini Zarządu Anna Bańkowska. Do tej pory pracownicy tego RCK-u udzielili wsparcia ponad 110 osobom.

RCK w Drawsku  działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 przy ul. Obrońców Westerplatte 11 (parter).
Kontakt telefoniczny: 733 100 663.
Koordynatorem projektu jest Barbara Głowacka  (rckdrawskopom@wp.pl).

Regionalne Centra Kryzysowe są częścią większego projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowanego przez ROPS Urzędu Marszałkowskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim.

Regionalne Punkty Kryzysowe działają także w:

  • Powiat Kołobrzeski: ul. Artura Grottgera 11 w Kołobrzegu, e-mail: pcpr@kolobrzeg.powiat.pl, telefon kontaktowy: 94 310 80 20, 943108021, 94 310 80 22, 943108024
  • Powiat Stargardzki: ul. Składowa 2a w Stargardzie, e-mail: rck@powiatstargardzki.pl, telefon kontaktowy: 531 248 692, 531 248 496
  • Powiat Świdwiński: ul. Wojska Polskiego 27 w Świdwinie, e-mail: rck@pcprpolczynzdroj.pl, telefon kontaktowy: 531 572 825
  • Powiat Wałecki: al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 w Wałczu, e-mail: rck.walcz@gmail.com, telefon kontaktowy: 720 82 65 00.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl