Apel WWF do mieszkańców Nadodrza

14:42
Apel WWF
Fot. Pixabay

UWAGA RTĘĆ! 11 sierpnia 2022 roku wieczorem służby wykryły w Odrze wyjątkowo wysokie stężenie rtęci. Wymaga to jeszcze potwierdzenia. Warto jednak zachować ostrożność i przestrzegać poniższych zasad.

Czego nie robić?

  • Zbliżać się do wód Odry (rtęć jest lotna!).
  • Łowić i jeść ryb z rzeki.
  • Dotykać martwych ryb i pozostałych zwierząt.
  • Pić wody ze studni w pobliżu Odry, poić nią zwierząt.

Do odłowu i utylizacji martwych zwierząt potrzebne są rękawice ochronne i kombinezony. Powinny to robić wyspecjalizowane służby. Utylizacja jest możliwa tylko w specjalistycznych punktach.

Jest lato i panują wysokie temperatury. Rtęć jest lotna. Jej opary są toksyczne i mogą prowadzić do zatruć. Jej spożywanie może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Trzeba zachować ostrożność!

Apel do rządu

WWF apeluje o natychmiastowe ogłoszenie stanu kryzysowego oraz rozesłanie ostrzeżeń w systemie RCB. Apeluje również o jak najszybsze skierowanie odpowiednio wyposażonego wojska, straży pożarnej i pozostałych służb do zbierania i utylizacji martwych ryb oraz pozostałych zwierząt. Służby sanitarne również powinny być nad rzeką.

WWF apeluje o natychmiastowe powołanie sztabu kryzysowego składającego się z ekspertów. Jego zadaniem będzie zabezpieczenie ludności i wyeliminowanie zagrożenia dla wód podziemnych. Zatrucie Odry występuje już od co najmniej dwóch tygodni. Sztab kryzysowy powinien zacząć działać w ciągu kilku godzin.

O WWF

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Jej misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl