Akcja „Zaadoptuj drzewo” w Gryfinie

Akcja „Zaadoptuj drzewo” polega na zaopiekowaniu się drzewem rosnącym na jednym z obszarów objętych programem adopcji. Celem programu jest ograniczenie skutków suszy, otoczenie opieką konkretnych gatunków drzew oraz poznanie fascynującego świata roślin.

Co trzeba zrobić? Wybrać drzewo rosnące na terenie wskazanym w projekcie adopcyjnym:

  • teren Parku Miejskiego w Gryfinie,
  • Cmentarz Komunalny – część rozbudowana po dokonaniu nasadzeń,
  • ulica Jana Pawła II,
  • ulica Marii Konopnickiej,
  • Opolanka,
  • ulica Mazowiecka,
  • ulica Mazurska,
  • Górka Miłości,
  • Nabrzeże,
  • ul. Asnyka (lub z wybranego, wskazanego terenu gminnego po uprzedniej weryfikacji i akceptacji lokalizacji przez pracownika urzędu).

Organizatorzy akcji dostarczą wiedzy, jak prawidłowo to zrobić. Podpiszą również umowę adopcyjną, po której drzewo zostanie oznakowane tabliczką z dedykacją, komunikatem, nazwą wybraną przez adoptującego.

Informacje dostępne są na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 91 416 20 11 wew. 211 – Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Działanie adaptujące przestrzeń miasta do zmian klimatu dofinansowane jest z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego też Funduszami Norweskimi) na lata 2014-2020.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl