ZUT w zestawieniu najlepszych programów studiów technicznych w Europie – ranking EngiRank2023

Szczecin

09:50
EngiRank2023
Źródło: ZUT w Szczecinie

W Brukseli ogłoszono wyniki pierwszej edycji Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich EngiRank NEXT GENERATION. Objął on 225 uczelni z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Celem nowego narzędzia, jest identyfikacja i promowanie najlepszych, innowacyjnych oraz skutecznych programów kształcenia na studiach inżynierskich i technologicznych oferowanych przez europejskie uniwersytety.

Zestawienie EngiRank przygotował zespół Fundacji Edukacyjnej Perspektywy we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz wydawnictwem Elsevier. Ranking stanowi innowacyjne połączenie rankingu regionalnego z rankingiem „by subject”, a wśród kryteriów oceny uwzględniono m.in.:

  • liczbę punktowanych publikacji naukowych przygotowanych z autorami spoza uczelni;
  • liczbę zgłoszonych patentów;
  • cytowania;
  • współpracę uczelni z przedsiębiorstwami, mierzoną m.in. wysokością finansowania na badania pozyskanego z zewnętrznych źródeł;
  • uczestnictwo uczelni w programie Horyzont;
  • uczestnictwo uczelni w programie Erasmus+.

Porównywaniu jakości programów inżynierskich i technologicznych oferowanych przez europejskie uniwersytety poddano 18 uczelni technicznych w Polsce.

ZUT sklasyfikowany został na 9. Miejscu w kraju i 149 w Europie. Spośród siedmiu dyscyplin naukowych, które porównano w zestawieniu ‘by subject’ najwyżej oceniono budownictwo (77 miejsce w Europie) oraz inżynierię materiałową (95 miejsce w Europie).

/Źródło: ZUT w Szczecinie/