ZUT otrzymał 4 mln zł na remont akademików

Szczecin

10:23
4 mln zł na remont akademików
Źródło: Akademicki Szczecin / Facebook

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych na remont akademików, co stanowi maksymalną kwotę wsparcia przewidzianą w ramach ministerialnej dotacji dla polskich uczelni.

Całkowita suma 150 milionów złotych została przyznana blisko 90 różnym szkołom wyższym, jako zwiększenie subwencji na rok 2023.

Przyznane środki mają być przeznaczone na modernizację domów studenckich oraz poprawę warunków socjalnych i bytowych studentów. Minister Dariusz Wieczorek, informując na stronie internetowej MEiN, podkreślił, że podział dotacji uwzględniał liczbę dostępnych miejsc w akademikach, a Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie posiada największą ilość miejsc w porównaniu do innych uczelni w regionie.

Przyznane zwiększenia subwencji są jednorazowe i nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy naliczenia subwencji na rok 2024.

Kanclerz ZUT, mgr Adrianna Gudzowska, informuje, że trwają obecnie ustalenia w sprawie konkretnego przeznaczenia tych środków.

/Źródło: ZUT w Szczecinie/