Znamy wyniki konkursów Opus i Preludium. Na listach siedmioro badaczy ZUT

Szczecin

09:30
ZUT
Fot. Jerzy Undro
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w piątek (26 listopada) na swoich stronach listy beneficjentów programów: Opus i Preludium. Siedmioro naukowców ZUT otrzymało finansowanie na swoje badania.

Na konkursy Opus i Preludium w tej edycji przeznaczone zostało ponad 636 mln zł. Do Narodowego Centrum Nauki wpłynęło ponad 4,5 tys. wniosków z całej Polski, z których do finansowania eksperci zakwalifikowali 912 projektów, 7 z nich pochodzi z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

OPUS 21 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

  • Dr inż. Wojciech Franciszek Sałabun, Wydział Informatyki, Nowa metoda wyznaczania poziomu istotności kryteriów decyzyjnych w oparciu o obiekty charakterystyczne
  • Prof. dr hab. Ewa Mijowska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Borofen i jego pochodne do magazynowania energii – projektowanie procesów wytwarzania
  • Dr Xin Wen, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Ekologiczne i opłacalne strategie odpadów polimerowych do nanomateriałów węglowych o wartości dodanej i ich potencjalne zastosowanie

PRELUDIUM 20 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora.

  • Mgr inż. Paweł Karol Frankowski, Wydział Elektryczny, Inteligentny system wsparcia metody M5 (Magnetic Force Induced Evaluation) – elektromagnetycznej, nieniszczącej metody zaprojektowanej do oceny materiałów kompozytowych zawierających elementy ferromagnetyczne i przewodzące
  • Mgr inż. Oliwia Paszkiewicz, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zastosowanie wspomaganego zmiennym polem elektromagnetycznym hybrydowego reaktora fotokatalicznego do oczyszczania wody
  • Mgr inż. Joanna Jabłońska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wpływ stresorów na produkcję piocyjaniny przez Pseudomonas aerugionsa
  • Mgr inż. Klaudia Maślana, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Elektrokatalizatory na bazie celulozy do reakcji wydzielenia wodoru i tlenu

/Źródło: Rzecznik ZUT/