Zmiany organizacyjne w szczecińskim Urzędzie Miasta

Szczecin

07:58

W Urzędzie Miasta Szczecin nastąpią zmiany organizacyjne. Celem tych zmian jest dostosowanie magistratu do nowych zadań, które ma przed sobą samorząd, a także rosnących oczekiwań mieszkańców.

Większa integracja i uspójnienie działań, lepsza koordynacja bieżących zadań – to główny kierunek reorganizacji struktur komunalnych, którą ogłosił prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Zmiany obejmą Urząd Miasta jak i podległe mu jednostki. Głównym założeniem tej reformy jest określenie jasnej odpowiedzialności za poszczególne sfery funkcjonowania miasta w gronie kolegium prezydenckiego i skupienie się na priorytetowych celach nowej kadencji.

Jak zaznaczył prezydent Piotr Krzystek, głównym celem nadchodzącej kadencji jest przyciągnięcie do miasta nowych mieszkańców. Tak, aby Szczecin w ciągu najbliższych pięciu lat stawał się jeszcze bardziej nowoczesnym, proeuropejskim miastem, otwartym na zaangażowanych obywateli, ekologicznym i zrównoważonym.

Wśród najważniejszych swoich zadań na kadencję prezydent wskazał podnoszenie jakości życia. Miasto chce to uzyskać dbając o czystość i zieleń, poprawienie dostępności mieszkań oraz integrowanie oferty społecznej, w tym szczególnie dla seniorów.

Dla Miasta ważna również będzie integracja inwestycji miejskich – niezależnie od ich charakteru. Pomóc w tym ma spółka inwestycyjna i nowa komórka tj. Wydział Zarządzania Projektami i Przedsiębiorczości, który powstanie z dawnego Biura Strategii.

W pionie zastępcy prezydenta Daniela Wacinkiewicza, trzy główne zadania: uruchomienie procesów rewitalizacyjnych, przygotowanie projektu Łasztowania oraz współpracę z mieszkańcami, w tym poszukiwanie innowacyjnych projektów rozwojowych z udziałem młodych ludzi.

Krzysztof Soska, odpowiedzialny za sferę społeczną i oświatową ma skupić się na wdrożeniu II etapu reformy oświatowej, integracji oferty dla seniorów.

W Urzędzie Miasta powstanie też nowy zespół którego zadaniem będzie przygotowywanie projektów w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Reorganizacja wystartowała 25 stycznia. Zmiany mają być wdrażane do końca pierwszego kwartału, tak aby ich skutki można było uwzględnić w zapowiedzianej na koniec marca br. korekcie budżetu miasta na 2019 r.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin