Zmiana organizacji ruchu na ul. Santockiej

Szczecin

09:00

Od czwartku 20.08.2020 r. w godz. porannych (6.00 –7.00) zostanie wprowadzony kolejny etap organizacji ruchu na ul. Santockiej (Etap V). Potrwa około 3 tygodni.

Etap obejmuje przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w rejonie skrzyżowania ulicy Jodłowej i Santockiej.

Przewiduje się wyłączenie z ruchu fragmentu zachodniej jezdni ul. Santockiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Jodłową) i poprowadzenie tymczasowego przejazdu jezdnią wschodnią.

Dojazd do ul. Jodłowej odbywać się będzie od strony ul. Kaliny.

/Źródło: UM Szczecin/