Zmiana organizacji ruchu na DK20 w Stargardzie

Stargard

12:25

Nastąpiła zmiana organizacji ruchu na DK20 w Stargardzie – rondo na skrzyżowaniu ul. Curie Skłodowskiej, Gdańskiej, Bolesława Chrobrego i Światopełka.

W Stargardzie realizowana jest przebudowa dwóch skrzyżowań DK20 z DW106 na ronda. Po rozpoczęciu robót zaczęły tworzyć się kolejki pojazdów od strony ul. Bolesława Chrobrego na skrzyżowaniu znajdującym się pomiędzy budowanymi rondami. Związane jest to ze zwiększonym wykorzystywaniem tego skrzyżowania przez ruch lokalny. Aby usprawnić ruch na skrzyżowaniu ul. Curie Skłodowskiej, Bolesława Chrobrego i Światopełka zostało wyznaczone poprzez zmianę organizacji ruchu rondo. W tym celu rozebrano część wysp na skrzyżowaniu i wymalowano żółtymi liniami wyspę środkową ronda. Zostało również wprowadzone odpowiednie oznakowanie pionowe. W związku ze zmianą organizacji ruchu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na zmianę pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu.

Źródło: GDDKiA