Zaświadczenia na węgiel w nowym roku

Szczecin

10:41
Wegiel
źródło: canva.com

Od 2 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miasta wydawane będą zaświadczenia upoważniające do zakupu drugiej partii węgla. Posiadanie zaświadczenia jest niezbędne do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236),  do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:
– na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;
– których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Szczecińskie Centrum Świadczeń;
– które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Sprzedaż węgla prowadzona jest na podstawie zaświadczeń wydawanych przez Urząd Miasta w następujących składach:
– Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Kolski, ul. Świerczewska 5, Szczecin, tel. 517 596 546;
– Przedsiębiorstwo Handlowe Węglobud S.A.  skład opału ul. Jesienna 16, Szczecin, tel. 91 462 95 28, 501 153 951.
– Andrzej Pawełczyk, skład ul. Młyńska 1A, Przęsocin, tel. 509 395 455;
– Passa Michał Karaś, ul. Warcisława I 4B, Szczecin, tel. 91 421 43 99.

Zaświadczenia wydane po 1 stycznia 2023 r. uprawniają do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla do końca kwietnia 2023 r.

Wnioski o wydanie zaświadczenia są przyjmowane w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 360 (III piętro, skrzydło lewe, pl. Armii Krajowej 1 oraz w Fili Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, stanowisko 9.

Wzór wniosku do pobrania dostępny TUTAJ

a także w formie papierowej w miejscu przyjmowania wniosków.

Informacje na temat wydawania zaświadczeń udzielane są również pod numerem tel.: 91 42 45 000.

/Źródło: UM Szczecin/