Żagle 2022 – nowa organizacja ruchu

Szczecin

Za prawie 3 tygodnie rozpocznie się wyjątkowe święto „Żagle 2022”. Organizacja tak wielkiego wydarzenia wiąże się z pewnym utrudnieniami. Zobacz jak w tym okresie, w rejonie imprezy, zmieni się organizacja ruchu.

Teren wydarzenia podzielony został na dwie strefy: czerwoną i niebieską. Wjazd do strefy czerwonej obejmie m.in. Wały Chrobrego, ulicę Komandorską, Admiralską, część Jarowita czy Zbożową oraz Nad Duńczycą. Wjazd w te miejsca zostanie ograniczony wyłącznie dla uprawnionych służb oraz organizatorów. W strefie czerwonej, dla pojazdów posiadających przepustki, parkowanie będzie dozwolone wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Auta bez przepustek, czy zaparkowanie w strefach wyłączonych z ruchu będą odholowywane na koszt właściciela pojazdu.

Wjazd do niebieskiej strefa będzie możliwy tylko i wyłącznie za okazaniem uzyskanych wcześniej przepustek. Dostępne będą wyłącznie dla mieszkańców, organizatorów, służb i pracowników firm oraz instytucji zlokalizowanych przy ulicach: Jarowita, Zygmunta Starego, Szczerbcowej, Władysława IV, Zbożowej na odcinku do skrzyżowania ze Spichrzową.

Przejazd przez ulicę Jana z Kolna, do Trasy Zamkowej – w obu kierunkach – zostanie zachowany.

Jak odebrać przepustkę?

Przepustki będą do odebrania wyłącznie w dniach 9-21.08 w Biurze Wydawania Przepustek przy ulicy Jana z Kolna 6 w godzinach 8-18.
W celu ustalenia szczegółów odbioru przepustek można również skontaktować się mailowo pod adresem przepustki@zstw.szczecin.pl oraz telefonicznie od 9 sierpnia pod numerem 518 899 891

Plakaty i ulotki z informacjami dla mieszkańców

Mieszkańcy oraz pracownicy dotkniętych zmianami ulic informowani będą przez kolejne dni, zarówno przy pomocy rozdysponowanych przez straż miejską plakatów, jak i z ulotek, które kontrolerzy SPP umieszczali będą pod wycieraczkami samochodów. Na dostarczonych materiałach znajdą, oprócz mapki ze zmianami oraz opisami, również dane do kontaktu, a także informacje o biurze wydawania przepustek.

Zobacz także:

Żagle 2022 wracają – Żeglarski Szczecin ma być pełen atrakcji!

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl