Wykonawca Węzła Łękno wchodzi na plac budowy

Szczecin

21:05

Inwestycja wchodzi w fazę realizacji: wykonawca (konsorcjum firm Roverpol i Rover Alcisa) przejął plac budowy.  Od postępu prac przygotowawczych, zależeć będzie termin rozpoczęcia budowy oraz wdrożenia czasowej organizacji ruchu.

Najbliższe dni to zabezpieczenie terenu, bazy sprzętowej, materiałowej i oraz prace związane m.in. z uporządkowaniem zieleni, jak również wyburzeniami budynków będących w kolizji z przebiegiem nowej trasy. Będą także zmiany w organizacji ruchu.

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę poziomowego skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Planowany czas realizacji inwestycji:  24 miesiące od momentu podpisania umowy. Całkowity koszt prac: 128 990 000,00 zł. brutto.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

Źródło: UM Szczecin