Wybrano Prezesa Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Szczecin

11:01

Radosław Tumielewicz został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza wskazała, że kandydat wykazał się największą wiedzą w zakresie zagadnień związanych z procesami inwestycyjnymi, zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, a także rachunkowości i finansów, zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Kandydat wykazał swoje wieloletnie doświadczenie poparte zrealizowanymi inwestycjami, jak również przedstawił konkretną wizję działalności Spółki.

Radosław Tumielewicz ukończył studia inżynierskie na Politechnice Szczecińskiej z organizacji ruchu drogowego i organizacji transportu, posiada również wykształcenie z zakresu ekonomiki i organizacji transportu jak również zarządzania i finansów w jednostkach samorządu terytorialnego. Pracował m.in. w Urzędzie Marszałkowskim jako specjalista w Biurze Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi, jako kierownik budowy w prywatnych przedsiębiorstwach. Od marca 2007 roku kierownik zespołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin. Od marca 2013 roku Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Ukończył liczne kursy z zakresu zamówień publicznych, funduszy unijnych, planowania robót drogowych, administracji oraz procedur FIDIC.

Powołanie nowej spółki ma na celu sprawniejsze i efektywniejsze realizowanie projektów inwestycyjnych w Szczecinie. Zgodnie z przyjętymi założeniami celem działalności Spółki ma być prowadzenie obsługi inwestorskiej wykonywanej na rzecz Gminy Miasto Szczecin. Spółka zajmie się przygotowywaniem prowadzeniem i nadzorowaniem inwestycji.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin