Wybrano pełnomocnika prezydenta do spraw Ukrainy

Szczecin

Pełnomocnikiem prezydenta do spraw Ukrainy został Marcin Gregorczyk. Do jego zadań będzie należało między innymi koordynacja działań związanych z pomocą Ukrainie i jej mieszkańcom.

Poszczególne zadania pełnomocnika to m.in.:

– reprezentowanie Prezydenta Miasta Szczecin w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz Ukrainy;
– współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których działalność dotyczy pomocy Ukrainie;
– organizowanie akcji informacyjnych w zakresie sytuacji, wsparcia oraz działalności na rzecz Ukrainy;
– inicjowanie i koordynacja realizacji akcji pomocy Ukrainie w mieście Szczecin.

Marcin Gregorczyk jest pracownikiem Biura Promocji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W 2015 roku zaangażował się w pozyskiwanie na ZUT studentów z Ukrainy. Do czasu ogłoszenia pandemii Covid-19 kilka razy w roku przebywał w tym kraju, m.in. podczas targów edukacyjnych oraz wizyt w szkołach średnich. W tym czasie spotykał się z ukraińską młodzieżą m in. z Kijowa, Charkowa, Dnipro, Tarnopola, Żytomierza, Odessy, Umania, Buczy oraz innych miast. Dzięki tym działaniom studia na ZUT podjęło i ukończyło kilkuset ukraińskich studentów, którzy w większości z powodzeniem kontynuowali swoje kariery zawodowe w Szczecinie. W 2019 z inicjatywy Marcina Gregorczyka szczecińskie uczelnie wyższe pojawiały się na targach edukacyjnych w Kijowie, Charkowie i Dnipro pod wspólnym szyldem „Study in Szczecin”. Od 2017 roku pomaga też szkołom średnim z województwa zachodniopomorskiego w rekrutacji uczniów z Ukrainy. Od 2018 roku jest wiceprezesem Konwentu Samorządowego Polska-Ukraina, którego Gmina Miasto Szczecin jest członkiem.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl