Wybrano najlepszą ofertę w przetargu na budowę obwodnicy Węgorzyna DK20

Pomorze Zachodnie

10:04

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wybrana została najkorzystniejsza oferta w przetargu na budowę™ obwodnicy Wę™gorzyna w ciągu DK20. Wybrano ofertę firmy PRD Nowogard S.A. opiewającą na kwotę… 13,286 mln złotych. Jeżeli w cią…gu pięciu dni nie będzie odwołań od wyników postępowania, to GDDKiA będzie mogło przystąpić do podpisania umowy. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się do 31 października 2020 roku.

Obwodnica Wę™gorzyna znajduje się™ na DK nr 20 – trasie prowadzą…cej mię™dzy innymi na poligon drawski. Od kilkunastu lat funkcjonuje część‡ obwodnicy (do skrzyżowania z DW151) a do jej domknię™cia brakuje odcinka o długości około jednego kilometra. Ruch tranzytowy dalej przejeżdża więc przez Wę™gorzyno. Nowa droga połączy istnieją…cy już fragment z DK nr 20 po wschodniej stronie Wę™gorzyna, co skróci przebieg DK nr 20 o pół kilometra (w porównaniu do przejazdu przez miejscowość). Obwodnica będzie miała jedną jezdnię o szerokości siedmiu metrów (pasy ruchu po 3,5 m) a na jej począ…tku i koń„cu zostaną… wybudowane ronda.

Źródło:GDDKiA