Wojewódzki Urząd Pracy nagradza najlepszych

Szczecin

12:01

W najbliższy czwartek, 18 października 2018r. o godz. 17 w Filharmonii im.
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, odbędzie się uroczysta gala „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018”. To już piąta edycja konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Nagrody zostaną wręczone za realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nominowani będą nagradzani m.in. w kategorii „Beneficjent z pasją”, „Młodzi w akcji” czy „Równość szans”. O tym, kto otrzyma statuetkę zadecydowała komisja, w skład której powołano specjalistów zarówno w dziedzinie projektów unijnych, jak i rynku pracy,
włączenia społecznego oraz edukacji.
W wydarzeniu uczestniczyć będzie zachodniopomorski marszałek Olgierd
Geblewicz.