Wojewoda zachodniopomorski wydał zgodę na budowę trzeciego zbiornika na Terminalu LNG w Świnoujściu

Świnoujście

14:14
zgoda na budowę zbiornika na Terminalu LNG w Świnoujściu
Fot. ZUW Szczecin

Wojewoda Zachodniopomorski wydał 11 lutego spółce Polskie LNG – Grupa Kapitałowa GAZ-SYSTEM decyzję o pozwoleniu na budowę zbiornika skroplonego gazu ziemnego o pojemności 180 tysięcy metrów sześciennych. Jego wybudowanie zwiększy możliwości handlowe terminalu oraz poprawi elastyczność pracy całej instalacji.

Nowy zbiornik będzie miał pojemność większą o 20 tysięcy metrów sześciennych od dwóch istniejących, z których każdy ma pojemność 160 tysięcy metrów sześciennych. W sumie trzy zbiorniki pomieszczą ok. pół miliona metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Pozwolenie, które otrzymaliśmy oznacza, że możemy niezwłocznie przystąpić do budowy nowego zbiornika. Drugi etap rozbudowy terminalu jest bowiem realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, więc wykonawca przed pozyskaniem zgód administracyjnych prowadził prace projektowe, wybierał podwykonawców i przygotowywał się do rozpoczęcia prac budowlanych – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu spółki GAZ-SYSTEM.

Program rozbudowy terminalu składa się z dwóch etapów

• Etap 1 – montaż dwóch dodatkowych regazyfikatorów (SCV);
• Etap 2 – budowa trzeciego zbiornika gazu skroplonego i drugiego nabrzeża dla statków.

Pierwszy etap rozbudowy (montaż dwóch dodatkowych regazyfikatorów) jest obecnie w fazie budowlanej. Na terminal dostarczane są kluczowe urządzenia związane z rozbudową i trwają prace montażowe, które powinny zakończyć się w grudniu 2021r.
Drugi etap programu rozbudowy terminalu poza budową trzeciego zbiornika obejmuje także wykonanie drugiego nabrzeża dla statków.
Budowa trzeciego zbiornika i nowego nabrzeża do załadunku, rozładunku i przeładunku LNG oraz bunkrowania statków pozwoli zwiększyć elastyczność pracy świnoujskiej instalacji oraz umożliwi uruchomienie nowych usług, na które jest coraz większy popyt na dynamicznie rozwijającym się rynku LNG.

Program Rozbudowy Terminalu LNG został uwzględniony na liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (tzw. lista PCI, ang. Projekty of Common Interest). Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu jest objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: VII, DZIAŁANIE: 7.1 w ramach projektu pod nazwą: „Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu”.

/Źródło: ZUW Szczecin/