Wojewoda wydał zgodę na dwie inwestycje poprawiające dostęp do portu

Szczecin

09:36

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zatwierdził dziś projekty budowy przedsięwzięć pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” oraz „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Inwestycja w rejonie Kanału Dębickiego ma na celu dostosowanie jego parametrów do obsługi największych statków jakie mogą zawinąć do portu w Szczecinie – mówi wojewoda Tomasz Hinc. – To pozwoli na zwiększenie przeładunków i podniesienie konkurencyjności portu.

Kanał Dębicki zostanie poszerzony do 200 m na całej jego długości oraz pogłębiony do 12,5 m. Wybudowane zostanie nabrzeże Norweskie o długości 300 m oraz rozbudowane nabrzeża Czeskie i Słowackie o łącznej długości linii cumowniczej 985 m. Inwestycja obejmie również modernizację infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeża i likwidację istniejącej rampy ro-ro. Prace potrwają do 2022 r.

W rejonie Basenu Kaszubskiego wybudowana m.in. zostanie przystań dalbowa wraz z nabrzeżem Dąbrowieckim, rozbudowane nabrzeże Katowickie, Chorzowskie, Chorzowskie-Uskok i Gliwickie-Uskok.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie