Wojewoda przekazał samorządowi województwa dotację na ochronę przyrody

Pomorze Zachodnie

11:25

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc przekazał samorządowi województwa dotację celową w wysokości 900 tys. zł, która zostanie przeznaczona na zadania z zakresu ochrony przyrody i parków krajobrazowych realizowane przez jednostki nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Dotacja obejmuje m.in. wydatki związane z tworzeniem, powiększaniem obszaru, przygotowywaniem projektów planu ochrony oraz działalnością rad parków krajobrazowych. Obejmuje też wynagrodzenie pracowników Służby Parku Krajobrazowego oraz utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie