Wnioski na Bon Wyspiarza Seniora wkrótce dostępne

Świnoujście

08:44

Na posiedzeniu ostatniej sesji Rady Miasta Świnoujście przegłosowana została uchwała, dzięki której możliwe będą wypłaty 300 zł w ramach Bonu Seniora Wyspiarza. Wnioski będzie można składać od 1 lipca br.

Każdego roku mieszkańcy Świnoujścia, którzy kończą w tym roku 65 lat i starsi otrzymają z budżetu miasta jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. Ten dodatek dotyczy osób zamieszkujących na stałe Gminę Miasto Świnoujście w ciągu co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Osoby zamieszkujące na terenie Świnoujścia, ale nieposiadające zameldowania, zobowiązane są do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania np. umowę najmu lub użyczenia lokalu, umowę o pracę, umowę lub opłacone rachunki za energię, gaz, wodę, telefon stacjonarny, telewizję kablową, korespondencję od instytucji wypłacającej świadczenie.

Osoby, które będą ubiegać się o świadczenie, powinny złożyć wniosek pomiędzy 1 lipca a 30 września 2022 r. Świadczenie będzie wypłacane na wskazany rachunek bankowy, wypłata nastąpi w ciągu trzech miesięcy.

Druki wniosków zostaną opublikowane kilka tygodni przed terminem na stronie. Będą dostępne również na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie www.mopr.swinoujscie.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl