Węzeł Łękno – zmiany na Wojska Polskiego – od 19 sierpnia

Szczecin

W związku z pracami na budowie Węzła Łękno, w dniu 19 sierpnia br., dojdzie do zmiany organizacji ruchu na al. Wojska Polskiego.

Zmiany w organizacji ruchu spowodowane są z przebudową skrzyżowania al. Wojska Polskiego i ul. Zaleskiego. Dwukierunkowy ruch pojazdów zostanie przełożony na jezdnię południowo-zachodnią al. Wojska Polskiego.

Cały czas zamknięty będzie odcinek ul. Zaleskiego od al. Wojska Polskiego do ul. Wyspiańskiego. Bez zmian pozostają wytyczone objazdy:

  • do ul. Słowackiego – ulicami Piotra Skargi i Wyspiańskiego;
  • do al. Wojska Polskiego – ulicami Papieża Pawła II i Arkońską.

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Całkowity koszt prac to ok. 140 mln zł brutto. Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O. Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl