Wałecka PWSZ stawia na podnoszenie standardów kształcenia

Wałcz

10:46

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu stawia na poprawę praktycznego kształcenia w zawodzie inżynierskim. Dla swoich potrzeb przebuduje oraz doposaży kolejną część pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 99.

Remont części kompleksu byłych koszar wojskowych przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu pozwoli na utworzenie pracowni oraz laboratoriów przystosowanych do praktycznej nauki na dziennych studiach inżynierskich i licencjackich. Pomieszczenia te zostaną doposażone w sprzęt i urządzenia do nauki na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka w Biznesie i Administracji. Będą to np.: pracownie komputerowe, laboratorium badań nieniszczących połączeń spawanych, laboratorium symulacji sterowania maszynami, laboratorium lean manufacturing, laboratorium badania struktury i wytrzymałości materiałów. Dzięki temu ta wiodąca w południowo-wschodniej Pomorza Zachodniego uczelnia będzie dysponować niezbędną infrastrukturą do kształcenia zawodowego studentów w jednych z najbardziej deficytowych zawodów, a nowoczesne wyposażenie umożliwi z kolei symulowanie większości znanych procesów produkcyjnych.

Koszt inwestycji oszacowano na prawie 8 mln zł. Na realizację projektu wałecka PWSZ otrzyma ponad 6,7 mln zł unijnego wsparcia. Fundusze przekaże Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020. Swoje działania uczelnia zaplanowała na rok 2019 i 2020.

Źródło:WZP