UWAGA – Burze!

Szczecin

09:28
uwaga - burze

Dziś, tj. 28 czerwca br. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed wystąpieniem silnych burz w godz. 13.00 – 20.00. Grzmotom i piorunom będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do nawet 100 km/h. Lokalnie spodziewany jest też grad.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w czasie występowania zjawiska zaleca:

 • obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne,
 • ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsc pobytu, aż do ustąpienia zjawiska. Jeżeli burzy towarzyszyć będzie gradobicie lub intensywna ulewa, odsunąć się od okien. Wyłączyć zbędne w danej chwili odbiorniki prądu,
 • zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna i drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji,
 • sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie,
 • będąc na zewnątrz budynku:
 • nie stawać pod wysokimi drzewami,
 • nie stawać w pobliżu wysokiego masztu bądź komina,
 • nie stawać w pobliżu zwisających przewodów elektrycznych, pod linią tramwajową lub pod linią wysokiego napięcia,
 • przebywając na szczytach wzniesień, natychmiast zejść w obniżenia terenu,
 • natychmiast zaprzestać kąpieli i uprawiania sportów wodnych na otwartych akwenach,
 • podróżując samochodem, zjechać na parking lub pobocze drogi z dala od pojedynczych drzew, masztów i linii energetycznych, tablic reklamowych i wysokich kominów. Nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu. Bezwzględnie nie opuszczać wnętrza pojazdu, sprawdzając jedynie, czy drzwi i okna są szczelnie zamknięte. Po wznowieniu podróży, unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi,
 • nie prowadzić rozmów telefonicznych przy wykorzystaniu przewodowych aparatów stacjonarnych i komórkowych,
 • jeżeli burzy towarzyszy długotrwały intensywny opad deszczu, a dom znajduje się w strefie zalewowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie rzek (strumieni), być w gotowości do zabezpieczenia budynku workami z piaskiem,
 • biwakując w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów rzek i jezior, natychmiast przenieść obóz w bezpieczne miejsce,
 • szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub dzwonić na numer alarmowy „112”,
 • bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 – numer alarmowy,
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja

/Źródło: UM Szczecin/