Utrudnienia w ruchu na ulicach Międzyodrza

Szczecin

W związku z przebudową układu drogowego na Międzyodrzu od poniedziałku 13 września 2021 roku trzeba się spodziewać zmian w organizacji ruchu. Zmiany będą dotyczyły ulic Władysława IV, Bulwar Gdański oraz Bulwar Śląski.

Na ul. Władysława IV rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej. Zostaną wykonane otwarte wykopy. Sytuacja wymaga zamknięcia dla pojazdów fragmentu ul. Władysława IV. Do ul. Władysława IV z kierunku od centrum miasta dojedziemy ul. Bulwar Gdański oraz Bulwar Śląski.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Na ul. Bulwar Gdański i Bulwar Śląski będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Również w jednym kierunku, pojazdy będą się poruszać na odcinku ul. Władysława IV od skrzyżowania z ul. Bulwar Śląski w kierunku do centrum miasta.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

Termin wykonania nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Dofinansowanie

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl