Utrudnienia w ruchu na ul. Metalowej (5-6.11.)

Szczecin

12:39

5 i 6 listopada pojawią się utrudnienia na ulicy Metalowej. Mają one związek z budową węzła przesiadkowego w Podjuchach. Kierowcy i piesi proszeni są o szczególną ostrożność.

5 listopada na czas wykonania frezowania ul. Metalowej zostanie zamknięty dla ruchu pas prawy (pas wschodni w kierunku miasta). Teren budowy wygrodzony zostanie zaporami drogowymi. Jezdnia na odcinku robót zostanie zawężona do 3.5 m. Ruch prowadzony będzie wahadłowo. Na odcinku objętym robotami ustawione zostaną tymczasowe sygnalizatory uliczne. Ruch pieszy odbywać się będzie po wschodniej stronie ul. Metalowej. Następnie prace wykonane zostaną po drugiej stronie, a organizacja ruchu będzie wyglądała analogicznie.

Źródło: ZDiTM