Urzędnicy dostarczą do domu decyzję o wysokości podatku od nieruchomości

Szczecin

14:10

Od 7 stycznia do 17 lutego 2020 r. pracownicy Urzędu Miasta będą dostarczać do domów szczecinian decyzje o wysokości podatku od nieruchomości.

Doręczanie decyzji będzie się odbywało najpóźniej do godziny 20:00 od poniedziałku do soboty. Po 17 lutego decyzje, które z różnych powodów nie zostaną doręczone przez urzędników, zostaną wysłane pocztą.

Urzędnicy będą mieli identyfikatory oraz legitymacje służbowe ze zdjęciem.

Osoby doręczające decyzje nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek opłat.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin