Umowa o współpracy pomiędzy Archiwum Państwowym w Szczecinie a Uniwersytetem Szczecińskim podpisana

Szczecin

10:40
Umowa o współpracy
Fot. Bartosz Sitarz, APSz

Dnia 5 marca 2024 r. odbyła się uroczysta ceremonia podpisania porozumienia o współpracy między Archiwum Państwowym w Szczecinie a Uniwersytetem Szczecińskim. Umowa o współpracy  ma na celu intensyfikacje wspólnych działań naukowo-dydaktycznych.

W gronie sygnatariuszy znaleźli się Dyrektor Archiwum Państwowego, dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. US, oraz Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński. Na uroczystości obecni byli także: Dyrektorka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US, koordynator kierunku Historia, dr hab. Agnieszka Gut, prof. US, oraz koordynator kierunku Mediów i Cywilizacja, dr Małgorzata Cieśluk.

Celem podpisanego porozumienia jest intensyfikacja współpracy pomiędzy obiema instytucjami w obszarach takich jak projektowanie i opiniowanie programów studiów na kierunkach historia oraz media i cywilizacja. Ponadto Umowa o współpracy zakłada wspólną organizację działań naukowo-dydaktycznych, w tym projektów badawczych, edukacyjnych i społecznych, a także organizację staży, praktyk studenckich, zajęć praktycznych, wycieczek dydaktycznych, prelekcji, wykładów, konferencji i szkoleń. Ważnym aspektem porozumienia jest także wsparcie możliwości realizacji prac dyplomowych przez studentów.

Uroczystości towarzyszyła prezentacja najciekawszych materiałów archiwalnych i bibliotecznych, w tym potwierdzeń lokacji Szczecina z 1293 r., księgi miejskiej Chociwla z lat 1320-1567, dzieł Paula Friedeborna z XVII w. oraz afiszy i dokumentów z początków polskiego Szczecina w 1945 r.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl