Tuż po majówce – maturalny maraton

Szczecin

15:43
kasztany matura

Tuż po majówce, blisko 3800 szczecińskich absolwentów szkół ponadpodstawowych podejdzie do pierwszego egzaminu maturalnego. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, matury będą przeprowadzane w reżimie sanitarnym. 

Egzamin dla wszystkich rozpocznie się jednakowo. Równo o godzinie 9.00 do sprawdzianu z języka polskiego na poziomie podstawowym, przystąpią wszyscy tegoroczni maturzyści (3023 osób uczęszczających do szkół publicznych oraz 733 uczęszczających do szkół niepublicznych). Dzień później, we wtorek 5 maja, maturzystów czekać będzie egzamin z matematyki. Dodatkowo, wszyscy abiturienci zobowiązani są do przystąpienia do matury z języka obcego nowożytnego.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, w tym roku, podczas egzaminu dojrzałości, część ustna egzaminu z języka polskiego oraz języka obcego nie jest obowiązkowa.

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, wszystkie matury odbędą się z zachowaniem obowiązujących zasad dot. reżimu sanitarnego. Oznacza to między innymi, że maturzyści podczas egzaminu powinni korzystać jedynie z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,  itp., będą zobowiązani do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta do czasu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz konieczne będzie zdezynfekowanie dłoni przy wejściu do placówki. Szczegóły dot. tego tematu określone są w wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 /Źródło: UM Szczecin/