Trzynaście propozycji nowego oblicza Placu Orła Białego

Szczecin

14:37

31 stycznia poznamy zwycięzcę konkursu architektonicznego na zagospodarowanie Placu Orła Białego. Jury wybierze laureata spośród trzynastu propozycji.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie, przeznaczonej do realizacji, koncepcji na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z pomysłem zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.

Teren objęty konkursem został podzielona na trzy obszary:

  • Obszar A – teren Placu Orła Białego w Szczecinie
  • Obszar B – ograniczony Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką – tj. obszar analizy skutków przyjętych rozwiązań projektowych dla terenu Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zmian projektowych w ww. obszarze.
  • Obszar C – obszar ulicy Tkackiej

Inwestycja, która planowana jest do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursowego będzie obejmowała obszar A i C.

Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na 31 stycznia 2019 roku. Autor najlepszej pracy konkursowej może liczyć na nagrodę pieniężną i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości trzydziestu tysięcy złotych(pierwsze miejsce), piętnastu tysięcy złotych( drugie miejsce), dziesięciu tysięcy złotych(trzecie miejsce) oraz po pięć tysięcy złotych dla trzech wyróżnionych prac.

Procedura konkursu przewiduje włączenie w obszar dyskusji przedstawicieli organów doradczych, którzy będą pełnić rolę ekspercką na etapie wypracowywania werdyktu.

Partnerem organizacyjnym i merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Szczecin.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin