Tony śmieci po sylwestrowej nocy

Szczecin

15:35

Zbieranie odpadów po zużytych fajerwerkach w pasie drogowym na terenie Szczecina to jedno z najważniejszych zadań związanych z oczyszczaniem miasta w pierwszych dniach nowego roku. 

W pierwszych dniach stycznia kilkunastu pracowników ZDiTM zebrało ok. 10 ton odpadów po zużytych fajerwerkach. Sprzątanie nadal trwa. To oznacza, że bawić się umiemy, ale ze sprzątaniem po sobie jest już gorzej.

Pozostałości po fajerwerkach to nie tylko nieestetyczne śmieci, ale także potencjalne zagrożenie dla prowadzących pojazdy. Dlatego ZDiTM prosi o zgłaszanie wszelkich elementów, które nie powinny znaleźć się w rejonie pasa drogowego.

Źródło: ZDiTM w Szczecinie