Teleporada dla dzieci do lat 6 i osób powyżej 65. roku życia zostanie zniesiona

Polska

11:50
teleporada zniesiona dzieci do lat 6 osoby od 65. roku życia
Fot. Zdjęcie ilustracyjne

Jest projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Uwzględnia on zniesienie telefonicznej konsultacji z lekarzem POZ dla dzieci do lat sześciu i osób powyżej 65. roku życia.

Teleporada nie znajduje do końca zastosowania w przypadku dzieci, które nie potrafią jeszcze opisać co im dolega. Sam wywiad zatem nie wystarczy, konieczna jest wizyta w gabinecie lekarskim. Ponadto nadużywanie teleporady może przynieść szkodliwe konsekwencje zarówno dla małoletnich, jak dla seniorów powyżej 65. roku życia – co już pokazuje epidemia. Porada telefoniczna w dalszym ciągu byłaby dla nich dostępna, na przykład przy przedłużaniu recepty.

Jak podkreślił minister zdrowia – zważywszy na panujące pandemiczne okoliczności – kontakt telefoniczny z lekarzem nadal jest najlepszą formą kontaktu z lekarzem. I – jak dodał – nie może też być nadużywana.

Projekt rozporządzenia ma trafić do konsultacji.

/Źródło: PAP/