Sześć ulic mniej w Strefie Zamieszkania Stare Miasto

Szczecin

09:47
sześć ulic
Fot. UM Szczecin

Sześć ulic na Starym Mieście wraca do kategorii dróg gminnych. Od dziś nie są częścią Strefy Zamieszkania Stare Miasto i – przejściowo – nie obowiązują na nich opłaty za postój.

To efekt wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2023 roku, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Szczecin z 22 września 2020 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulic:

Łaziebnej
Mariackiej
części Tkackiej (od Pl. Żołnierza do Grodzkiej)
części Staromłyńskiej (od Pl. Żołnierza do Końskiego Kieratu)
części ulicy Koński Kierat (od Mariackiej do Farnej)
części Staromiejskiej (od Grodzkiej do Wyszyńskiego).

Wyrok uprawomocnił się 23 marca 2023 roku.

Najważniejszą praktyczną konsekwencją dla kierowców jest to, że od dziś na w.w. ulicach nie obowiązuje regulamin Strefy Zamieszkania Stare Miasto, nie ma więc obowiązku wnoszenia opłat za postój – informuje Wojciech Jachim, Rzecznik NiOL. – Parkomaty stojące przy sześciu wymienionych ulicach zostaną wyłączone i zafoliowane.

Stan przejściowy potrwa kilka miesięcy. Kolejnym krokiem będzie włączenie sześciu ulic do Strefy Płatnego Parkowania. Stosowna uchwała zostanie przygotowana na jedną z najbliższych sesji Rady Miasta Szczecina.

/Źródło: UM Szczecin/