Szczecińska Karta Aglomeracyjna dostępna także dla uchodźców

Szczecin

Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy zatrzymali się w naszym mieście są zapraszani do wyrabiania Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej, która umożliwi bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej bez potrzeby wożenia ze sobą ważnych dokumentów.

Warto pamiętać, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – ZDiTM, na wszystkich liniach komunikacyjnych na podstawie dokumentu potwierdzającego przekroczenie granic. Uprawnienie przysługuje do 30 września 2022r.

– Wychodzimy naprzeciw potrzebom i ułatwiamy sprawę, szczególnie dzieciom – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. – Umożliwiamy wyrobienie kary SKA z nadanymi uprawnieniami zgodnie z zapisami uchwały. Każde ukraińskie dziecko posiadające nadany Pesel może otrzymać taką kartę. Karty wydawane są w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta – Kasie Biletowej ZDiTM.

Co należy mieć ze sobą do okazania?

  • Potwierdzenie nadania Pesel i/lub legitymację szkolną z wpisanym numerem Pesel
  • wypełniony Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej.

Korzystanie z takiej karty SKA ułatwi dzieciom podróżowanie i brak konieczności noszenia przy sobie innych dokumentów. Wyeliminuje to zniszczenie czy też zagubienie ważnych dla uchodźców dokumentów. Kartę wyrobić mogą oczywiście także dorośli.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl