Stanica harcerska w Drężnie oraz gmina Barlinek ze środkami z UE na rewitalizację

Pomorze Zachodnie

14:03

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego oraz samorząd miejski w Barlinku wraz z barlinecką Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Gorzowskiej skorzystają z puli unijnych środków przeznaczonych na rewitalizację obiektów i przestrzeni publicznych. Na zaplanowane przez tych trzech beneficjentów inwestycje, Urząd Marszałkowski przeznaczy prawie 10 mln zł.

Położona nad jeziorem i w otoczeniu zieleni stanica harcerska w Drężnie koło Szczecinka otrzyma „drugie życie”. Modernizację przejdą 2 kontenery sanitarne, 6 domków letniskowych i elewacja budynku magazynowego a także socjalnego. Oprócz rewitalizacji istniejącej infrastruktury zaplanowano także budowę 10 nowych domków dwupokojowych, siłowni plenerowej oraz placu zabaw. Prace remontowo-budowlane mają ruszyć na
przełomie stycznia i lutego 2019 roku. Koszt działań to ponad 540 tys. zł. z czego prawie 400 tys. zł będzie pochodzić z dotacji unijnych.

Samorząd gminy Barlinek oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gorzowskiej zamierzają z kolei zmodernizować część budynków mieszkalnych przy ulicy Gorzowskiej, Koziej, Chmielnej i 31 Stycznia, obiekt dawnej szkoły „Ekonomik”, zaplecze stadionu sportowego, teren tzw. „Starego Tartaku”, a także centrum miejscowości Moczydło. Koszt tych siedmiu inwestycji to 15 mln złotych z czego 9 mln będzie pochodzić z eurofunduszy. Modernizacje mają rozpocząć się w 2019 roku.

Źródło:WZP