„Sprzątanie Świata – Polska 2022″w Policach

Police

09:31
Sprzątanie Świata
źródło: canva.com

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2022” odbędzie się pod hasłem „Wszystkie śmieci są Nasze”. Wydarzenie rozpocznie się 19.09, a zakończy 26.09 – by wziąć w nim udział należy wysłać zgłoszenie na adres srodowisko@ug.police.pl.

Kto może wziąć udział w Sprzątaniu Świata?

W akcji brać udział mogą szkoły, rady osiedla, sołectwa, czy inne grupy mieszkańców – do ich obowiązku należy zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i składowanie odpadów wyłącznie we wskazanych  miejscach. O miejscu w którym worki zostaną pozostawione należy informować P.U.P. Trans Net S.A. do godz. 15.00 tel.  91 312- 11-20, wew. 36, od godz. 15.00 – 18.00 tel. 600 426 439..

Urząd Miejski w Policach przekaże nieodpłatne worki i rękawice jednorazowe wszystkim osobom biorącym udział w akcji – pomoce można odbierać od 15.09 do 21.09 w pokoju nr 3.

Koordynatorem akcji jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach – właśnie w to miejsce należy kierować wszelkie zapytania. Organizatorzy przedsięwzięcia zachęcają także do połączenia sprzątania z edukacją dzieci i młodzieży pod hasłem „Wszystkie śmieci są Nasze”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl