Spotkanie młodzieży z Marszałkiem Województwa w ramach cyklu Demokracja w praktyce

Pomorze Zachodnie

20:49

W poniedziałek, 18 marca Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz spotka się z młodzieżą w ramach projektu „Demokracja w praktyce”. Jest to jedno z całego cyklu spotkań, które odbywają się od zeszłego roku w Szczecinie i regionie. W ramach dyskusji poruszane są zagadnienia związane z: demokracją, prawami i wolnościami obywatelskimi, aktywnością obywatelską, wpływem pojedynczego zwłaszcza młodego obywatela na to, co dzieje się w naszym regionie w kontekście funkcjonowania na arenie europejskiej i międzynarodowej.
W moderowanej dyskusji z Marszałkiem wezmą udział głównie przedstawiciele Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Po spotkaniu odbędzie się III sesja Rady.

W ramach cyklu ,,Demokracja w praktyce” młodzi ludzie spotykają się z Marszałkiem i inspirującymi osobami ze sfery publicznej i biorą udział w warsztatach „Konstytucja w moim życiu” oraz ,,Czy internet jest bez jakichkolwiek granic?’.

Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego Przedstawicielstwo młodzieży w naszym regionie funkcjonuje od 2005 r. Podstawowe cele Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego to: rozwijanie postaw zaangażowania w sprawy regionu, promowanie idei aktywności i samorządności oraz przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży województwa zachodniopomorskiego.

Źródło:WZP