SKM Pomorzany – dalszy ciąg prac budowlanych

Szczecin

Budowa infrastruktury wokół przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Pomorzany powoli dobiega końca.

Obecnie gotowe są chodniki, zjazd i miejsca postojowe dla samochodów. Zainstalowane zostały stojaki dla rowerów. Cały czas prowadzone są prace przy montażu ogrodzenia, prace instalacyjne oraz drobne prace brukarskie.

O inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pomorzany, rozbudowa ulicy Mieszka I oraz budowa ulicy nowo projektowanej wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

  1. budowę jezdni manewrowej ze zjazdem i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i rowerów;
  2. budowę oświetlenia ulicznego;
  3. przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
  4. budowę przyłącza wodociągowego;
  5. gospodarkę drzewostanem;
  6. budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury;
  7. wykonanie elementów małej architektury;
  8. wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie ulicy Mieszka I w Szczecinie.

Wykonawcą jest firma KRISTONE Krystian Suda. Koszt prac to ponad 1,2 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o. 

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl