Sezon grzybowy – porady grzyboznawcy w Policach

Police

09:55
porady grzyboznawcy w Policach
Fot. UM Police

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach, tak jak w poprzednich latach, udziela pomocy osobom zbierającym grzyby na własny użytek. Porady grzyboznawcy oraz klasyfikatora grzybów dotyczące identyfikacji gatunków grzybów świeżych, rosnących w naturalnych warunkach, będą dostępne w godzinach pracy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, tj. od 7:25 do 15:00.

Dodatkowo, w okresie trwania sezonu grzybowego, Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie przeprowadzała intensywne kontrole w zakładach przetwarzających grzyby dzikorosnące oraz miejscach, gdzie sprzedawany jest grzybny run leśny. Celem tych działań jest zapewnienie, że podmioty te przestrzegają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 maja 2011 roku, dotyczącym dopuszczonych gatunków grzybów do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, produktów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1048 z późniejszymi zmianami).

/źródło: UM Police/