Sadzenie Dębów Pamięci we wtorek 12.10.2021 r.

Szczecin

W najbliższy wtorek, 12.10.2021 o godzinie 12:00 odbędzie się uroczystość posadzenia Dębów Pamięci na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy. ul. Hożej 6. W ten sposób upamiętnieni zostaną Major Wojska Polskiego Piotr Woropay – Hordziejewicz oraz Starszy Posterunkowy Policji Państwowej Czesław Dylak.

O postaciach:

Piotr Woropay – Hordziejewicz

Major Wojska Polskiego. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921). Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1926 r. w zawodowej służbie wojskowej. Ukończył Wyższą Szkołę Wojenną oraz Wyższą Szkołę Intendentury. Pełnił służbę w Dowództwie Okręgu Korpusu nr III w Grodnie. We wrześniu 1939 r. zmobilizowany w ramach Armii „Prusy”, brał udział w wojnie obronnej.

Wzięty do niewoli sowieckiej w październiku 1939 r. Jeniec obozu NKWD w Starobielsku. Zamordowany w Charkowie. Żona Helena, wraz z rodzicami i dziećmi: Piotrem, Lechem i Zbigniewem, została zesłana do Kazachstanu.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1920, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Czesław Dylak

Starszy posterunkowy Policji Państwowej. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Służbę wojskową odbywał w jednostce łączności. W 1922 r. wstąpił do Policji Państwowej w Równem. Od 1936 r. pełnił służbę na posterunku w Międzyrzeczu koło Korca. Aresztowany 18 września 1939 r. Więziony w Kijowie. Zamordowany w 1940 r. Upamiętniony na Cmentarzu Wojennym w Bykowni koło Kijowa. Żona Anna, wraz z rodzicami i dziećmi: Leszkiem, Reginą, Sabiną i Anną, została zesłana do Kazachstanu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl